A.V.G.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De vereniging HBS Ontspanning Na Arbeid heeft de beschikking over de hieronder genoemde persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door het secretariaat.
De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor de vereniging deze verkregen heeft:

– Administratieve doeleinde;
– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

In het door ons opgestelde privacy policy en de AVG verklaring die op te vragen zijn bij de secretaris, kun je hierover meer lezen.

Een AVG-verklaring is geen juridisch document maar een verklaring waarin wij als vereniging verklaren dat wij alle inspanningen hebben gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

Secretariaat HBS-O.N.A. Posterholt

René Beerends

Heinsbergerweg 35

6061AH Posterholt

Tel. 06-20582608

hbs-ona@ziggo.nl

Reacties zijn gesloten.